بایگانی مجله خبری

دســـته بنـدی ها

  • Open Web Application Security Project، که به اختصار آن را OWASP گویند. پروژه‌ای جامعه‌باز (OpenCommunity) است که به سازمان‌ها امکان توسعه، خریداری و نگه‌داشت برنامه‌ [...]

  • موقع انجام پروژه‌های مختلف ممکن است با اتفاقاتی روبه‌رو شوید که اصلا انتظار آن‌ها را ندارید. این اتفاقات پیش بینی نشده، احتمالا فرضیات شما را [...]

  • اغلب کسب و کارها تصور می‌کنند مفهوم بازاریابی تنها به فعالیت‌های تبلیغاتی برای جذب مشتری محدود می‌شود، در حالی که بازاریابی بسیار گسترده است و [...]